top of page

Spółka mag*, kierując się poszanowaniem dla wartości społecznych, dobrem środowiska naturalnego oraz przyjmując zasady zrównoważonego rozwoju rozpoczęła wprowadzanie zasad, które wpisują się w realizowaną przez firmę strategię rozwoju wg ESG
(E-środowisko, S-społeczna odpowiedzialność, G-ład korporacyjny). Wprowadzając te zasady, jasno chcemy zadeklarować:

•    naszą odpowiedzialność za przyszłość otoczenia w jakim żyjemy, 
•    aby przyszłe pokolenia miały taką samą szansę rozwoju jak my, 
•    aby środowisko naturalne zachowało swój charakter, 
•    a naszym pracownikom zagwarantować godne i bezpieczne warunki pracy.

pliki do pobrania:

pozostałe pliki do pobrania:

zgłoś nieprawidłowość:

Aplikacja zapewnia bezpieczeństwo danych oraz komfort anonimowego zgłaszania nieprawidłowości.

polityka prywatności:

bottom of page